บริษัท ไอเอ็นเอส แล็บเซิร์ฟ จำกัด

•เราดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับใช้ในงานวิจัยและทดสอบในด้านต่างๆ

•การบริการลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพสินค้า เป็นนโยบายหลักในการบริหารของบริษัท


•กลุ่มลูกค้าของบริษัท อาทิเช่น

-มหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

-โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานอาหาร โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น

-หน่วยงานวิจัย เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิจัยข้าว เป็นต้น

-หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เช่น หน่วยผลิตประปา โรงไฟฟ้า เป็นต้น


-เราบริการให้คำปรึกษาพร้อมให้ทดลองใช้เครื่องก่อนสั่งซื้อเครื่องมือ และพร้อมแก้ปัญหาให้ลูกค้าหลังพบปัญหาการใช้งาน ภายใน 24-48 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเครื่องมือนั้นๆ


We always serve your lab

The INS LABSERVE CO., LTD. is an international distributor/supplier, import-exporter and trader registered in Thailand since 2008 with 2 majority business of areas operating (Scientific and Engineering) various supplies and products covering 4 categories of industries,

- GENERAL LABORATORY EUIPMENT

- BIOTECHNOLOGY

- MECHANICAL AND MATERIAL TESTING

- CHEMICAL IMPORT-EXPORT


คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อรับชมสินค้าของเรา!.

สินค้าของเรา!

portfolio

Coding
Mechanical and Material Testing

ภาพผลงานที่เราทำ

Coding
Training, Seminar, and Exhibition

ภาพผลงานที่เราทำ

Coding
Scientific Laboratory Equipment

ภาพผลงานที่เราทำ